TALLINN | 20. APRILL 2018

Hommikukohv ja sissevaade teadmistesse, mis on aidanud juhtidel vabaneda kuni 80%st muudatuste läbiviimise käigus esile kerkivatest jamadest!

Kohtade arv on piiratud.

Registreerimine lõpeb:

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

AGENDA

Hommikukohvi käigus tutvustan koolitusprogrammi, mille läbinud juhid (nii Eestis kui väljaspool) on kõik maininud viit kasu:  

  • Kogu elu ettevõttes läks selgemaks ja arusaadavamaks  
  • Üldine stressitase alanes (nii juhtidel kui alluvatel) 
  • Ettevõetud projektid hakkasid oluliselt kiiremini liikuma  
  • Töötajate motivatsioon paranes (sest demotiveerivaid hetki jäi vähemaks)  
  • Tööjõu voolavus vähenes märgatavalt


Hommikukohvi ajal räägime sissejuhatuseks MIKS teatud asjad juhtuvad ning siis läheme KUIDAS neid ära hoida juurde. Teeme läbi ühe lihtsa juhtumianalüüsi. Saate iseenda peal paari tehnikat proovida. Ja siis vaatame koos, mis tunne on - enne ja pärast.


Reedel 20. aprillil:

8:45 Kogunemine

9:00 Kuidas vabaneda 80% jamadest?

11:00 Võimalus vabas vormis arutleda ja mõtteid vahetada

Asukoht:

MTÜ Mondo seminariruum

Telliskivi Loomelinnak 

B-hoone (Vaba Lava vastas)

Kaart ja parkimise info

KOOLITAJA

  ELAR KILLUMETS 

Minu huvi juhtimise vastu sai alguse praktilisest vajadusest. Ise juhina töötades pakkusid mulle suurt huvi erinevad juhtimissituatsioonid, millede puhul raamatutest leitud lahendused ja reaalne elu omavahel kuidagi kokku ei läinud. Nii hakkasingi neile juhtimisdilemmadele otsima vastuseid rahvusvaheliselt tunnustatud teadustöödest. Ajapikku sai sellest "hobist" minu töö. 

Üha rohkem olen aru saanud, et juhid teavad päris hästi, mida on vaja teha, et uuel tasemel tulemusi saavutada, aga jäävad hätta oma peas oleva lahenduse töötajateni viimisega. Üks suur põhjus, miks see nii on, seisneb selles, et juhtidel oodatakse justkui õigete vastuste teadmist. Ent kuna iga organisatsiooni osa näeb olukorda omamoodi, siis ühe osa kirjeldus probleemist ja pakutud lahendus ei pruugi teistele kaugeltki kõige õigem ja loogilisem tunduda.

Olen viimastel aastatel palju uurinud ja juurde õppinud dialoogilise muudatuste juhtimise tehnikaid ning läbi praktilise kogemuse võin täie veendumusega öelda, et muudatuste elluviimine on lihtne! Kuid tõsi on ka see, et alles äsja 31.10.2017 ütles üks tegevjuht, et kuigi ta on protsessides sees ja näeb tulemusi oma silmaga, siis ta ikkagi ei suuda ära imestada, et 30 päevaga nii kaugele on jõutud...


KUIDAS MUUDATUSI LIHTSAMALT JA KERGEMALT ELLU VIIA?

On väidetud, et umbes 80% kõikidest probleemidest igas ettevõttes saavad alguse sellest, et inimesed tõlgendavad fakte, mida nad tööl näevad ja kuulevad, erinevalt. Eriti lööb see välja muudatuste perioodil, kus määramatuse tase on tavapärasest kõrgemal ning võimalusi erinevateks tõlgendusteks, kuulujuttudeks, mööda rääkimiseks jms on rohkem.

Möödarääkimised on tegelikult igapäevaelu osa. Ja nad on paratamatud, sest nende allikaks on meie aju, kes tahab alati omada terviklikku infot ning täidab seetõttu tühjad lüngad oletustega. Oletused on aga alati negatiivsemad, kui tegelik elu. Nii aga loovad kõik inimesed iga päev oma peades järjest jamasid juurde.

On olemas terviklik tehnikate ja põhimõtete pakett, mille abil saab neid möödarääkimisi kerge vaevaga ära tunda ja nende tekitatavat kahju minimaalseks viia.

Kohtade arv on piiratud.

Registreerimine lõpeb:

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds